محمد زمانی


مدیر عامل

شرکت اخگرپیشه

شرکت مهندسی آتشکاری اخگر پیشه با هدف تخصصی کردن حرفه آتشکاری تشکیل و با بهره گیری از نیروهای متخصص و امکانات گسترده حفاری و در اختیار داشتن سیکل مواد ناریه در پیشبرد پروژه های عمرانی و معدنی در نقاط مختلف ایران نقش بسزایی داشته است. این شرکت تاکنون در پروژه های متعدد و مهم معدنی، راهسازی ، سد ، احداث کانال و خطوط انتقال گاز و نفت، تونل ، احداث کانال های آبرسانی و انجام عملیات آتشکاری کنترل شده در حاشیه شهرها و نزدیکی تاسیسات نقش آفرین بوده است. همچنین این شرکت با بهره گیری از امکانات نرم افزاری در طراحی معادن و سایر پروژه هایی که نیاز به انفجار دارد یکی از معتبرترین شرکت ها در زمینه شبکه و اجرای عملیات انفجار می باشد.

  • تهران - خیابان جمهوری - بین گلشن و باستان - کوچه نوری پلاک 18