محمد سعید یاریان


مدیر عامل

شرکت همیار استخراج برخیا

این شرکت فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای فعالیت ها و پروژه های عمرانی ، مشاوره و طراحی و اجرای حفاری های روباز (کانال و ترانشه)، مشاوره و اجرای حفاری های زیرزمینی ، مشاوره و طراحی و اجرا پروژه های عمرانی مانند ابنیه، راه و باند، خرید و فروش وسائل مورد نیاز و مرتبط آغاز کرده است.

ماشین آلات:

دریل واگن هیدرولیک تامراک 600 یک دستگاه، دریل واگن پنوماتیک فورکاوا 2 دستگاه ، دریل واگن پنوماتیک اینگر سورلند 2 دستگاه ، جامبو دریل دو بومه یک دستگاه و راسول 4 عدد

فعالیت:

حفاری و آتشکاری قطعه 3/4 آزاد راه قزوین رشت ، حفاری و آتشکاری ترانشه در قطعه 6 راه آهن اصفهان - شیراز ، حفاری و آتشکاری خط لوله "از چخماق تربت حیدریه، عملیات آتشکاری در معادن مختلف سنگ آهن، گچ، زغالسنگ ، ساختمان در استان های مختلف

  • شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان ایمان - کوچه دوم - ‍پلاک 1 - واحد 1