اخبار و مقالات

1402-02-18
انجمن کیفیت خوب

افزایش قیمت فتیله از تاریخ 1402/02/14

ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 02/02/14 فتیله انفجاری 5گرم با روکش (PVC) متر 75،000 2 02/02/14 فتیله انفجاری 8گرم با روکش […]
1402-01-27
انجمن کیفیت خوب

افزایش قیمت انواع کپسولهای انفجاری از تاریخ 1402/01/15

ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 02/01/15 کپسول آنی با سیم 3 عدد 390،000 2 02/01/15 کپسول آنی با سیم […]
1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-686ca1a5

افزایش قیمت آنفو از تاریخ 1401/10/01

ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 188،000 2 01/10/01 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 189،000 3 01/10/01 […]
1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-cbc477cc

افزایش قیمت انواع فتیله کندسوز و انفجاری از تاریخ 1401/10/01

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 فتیله کندسوز متر 59،000 2 01/10/01 فتیله کندسوز M700 (نظامی) متر 64،000 3 01/10/01 […]