اخبار و مقالات

1401-03-01
آرم انجمن2-ad307c77

افزایش قیمت چاشنی نانل از 1401/03/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/03/01 چاشنی PHC 7 عدد 1،130،000 2 01/03/01 چاشنی PHC 10 عدد 1،200،000     […]
1401-03-01
آرم انجمن2-fd7e7d22

افزایش قیمت فتیله انفجاری از 1401/02/10

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/02/10 فتیله انفجاری 5گرم با روکش (PVC) متر 39،000     2 01/02/10 فتیله انفجاری 10گرم با […]
1401-02-25
آرم انجمن2-ac56e1f3

افزایش قیمت بوستر از 1401/02/10

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1401/02/10 بوستر 1پوندی پوند 377،000     2 1401/02/10 بوستر 1پوندی پرانرژی پوند 512،000     3 1401/02/10 بوستر […]
1400-12-01
آرم انجمن-b514b658

افزایش قیمت کپسول الکتریکی از 1400/12/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1400/12/01 کپسول آنی با سیم 5 عدد 290،000     2 1400/12/01 کپسول آنی با […]