اخبار و مقالات

1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-c120a0a9

افزایش قیمت امولایت از تاریخ 1401/10/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 امولایت کارتریجی پرانرژی 27 کیلوگرم 720،000     2 01/10/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی […]
1401-04-01
آرم انجمن2-f9d59d32

افزایش قیمت کپسول الکتریکی از 1401/04/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/04/01 کپسول آنی با سیم 5 عدد 350،000     2 01/04/01 کپسول آنی با […]
1401-03-01
آرم انجمن2-ad307c77

افزایش قیمت چاشنی نانل از 1401/03/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/03/01 چاشنی PHC 7 عدد 1،130،000 2 01/03/01 چاشنی PHC 10 عدد 1،200،000     […]
1401-03-01
آرم انجمن2-fd7e7d22

افزایش قیمت فتیله انفجاری از 1401/02/10

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/02/10 فتیله انفجاری 5گرم با روکش (PVC) متر 39،000     2 01/02/10 فتیله انفجاری 10گرم با […]