اخبار و مقالات

1400-01-28
آرم انجمن-32bc2c7e

لیست قیمت امولایت از تاریخ 1400/01/28

شماره کارت نام محصول قیمت 2861357005 امولایت کارتریجی 27 م م جامد پر انرژی 350,000     2861334005 امولایت کارتریجی 30 م م جامد پر انرژی 295,000     2861940015 […]
1400-01-26
آرم انجمن-f71ef758

افزایش قیمت انواع سیستم نانل از 1400/01/16

  نام محصول واحد متراژ فی (ریال) نام محصول واحد متراژ فی (ریال) HANDIDT   5m   (PHC) عدد 5 573,000     MS   7m   (PMS) عدد 7 344,000     HANDIDT   […]
1400-01-26
آرم انجمن-0cd3d750

افزایش قیمت انواع کپسول الکتریکی در فروردین 1400

  ردیف شرح محصول واحد سنجش قیمت فروش (ریال) 1 کپسول آنی با سیم 5متری عدد 215,000     2 کپسول آنی با سیم 8متری عدد 275,000     3 […]
1400-01-22
آرم انجمن-e8bbc0bc

افزایش قیمت چاشنی در فروردین 1400

  ردیف نام محصول متراژ کد محصول واحد سنجش نرخ فروش 1 چاشنی PHC با طول 5متر 5 1469900450 عدد 573,000     2 چاشنی PHC با طول […]