اخبار و مقالات

1400-02-18
آرم انجمن-72cfef88

افزاش قیمت آنفو 1400/02/18

  ردیف محصول قیمت (ریال)   1   آنفو – زین الدین 48،500   2 آنفو – اصفهان 48،300   3 آنفو – شیراز 48،300
1400-01-28
آرم انجمن-45f69fcb

لیست قیمت فتیله از تاریخ 1400/01/28

  شماره کارت نام محصول قیمت 1466112002 فتیله کندسوز ایمنی 40,000 1466112003 فتیله کند سوز (نظامی)700M 48,000 1466220004 فتیله انفجاری 5گرم بر متر با روکش PE […]
1400-01-28
آرم انجمن-32bc2c7e

لیست قیمت امولایت از تاریخ 1400/01/28

شماره کارت نام محصول قیمت 2861357005 امولایت کارتریجی 27 م م جامد پر انرژی 350,000     2861334005 امولایت کارتریجی 30 م م جامد پر انرژی 295,000     2861940015 […]
1400-01-26
آرم انجمن-f71ef758

افزایش قیمت انواع سیستم نانل از 1400/01/16

  نام محصول واحد متراژ فی (ریال) نام محصول واحد متراژ فی (ریال) HANDIDT   5m   (PHC) عدد 5 573,000     MS   7m   (PMS) عدد 7 344,000     HANDIDT   […]