اخبار و مقالات

1399-09-13

افزایش قیمت انواع کپسول الکتریکی از تاریخ 99/09/01

  ردیف شرح محصولات واحد سنجش قیمت فروش ( ریال) 1 کپسول آنی با سیم 5 متری عدد 175،000 2 کپسول انی با سیم 8 متری […]
1399-08-11
2آآتش کاری.-4a921591

افزایش قیمت کلیه مواد ناریه صنایع دفاع

تغییر قیمت آنفو از 99/07/22 نام محصول واحد ارزش(ریال) آنفوی شیراز کیلوگرم 36,600 آنفوی اصفهان کیلوگرم 36,700 آنفوی زین الدین کیلوگرم 36,900
1396-12-21

راه اندازی پایگاه داده ظرفیت های تولید و تجارت

پایگاه ظرفیت های تولید و تجارت شامل داده های مرتبط با مجوز تمامی فعالیت های بخش های صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد. به گزارش […]
1396-08-22

افتتاح سایت جدید انجمن

بحمدا.. سایت جدید انجمن با امکانات جدید بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت.