اخبار و مقالات

1400-01-26
آرم انجمن-0cd3d750

افزایش قیمت انواع کپسول الکتریکی در فروردین 1400

  ردیف شرح محصول واحد سنجش قیمت فروش (ریال) 1 کپسول آنی با سیم 5متری عدد 215,000     2 کپسول آنی با سیم 8متری عدد 275,000     3 […]
1400-01-22
آرم انجمن-e8bbc0bc

افزایش قیمت چاشنی در فروردین 1400

  ردیف نام محصول متراژ کد محصول واحد سنجش نرخ فروش 1 چاشنی PHC با طول 5متر 5 1469900450 عدد 573,000     2 چاشنی PHC با طول […]
1399-09-13

افزایش قیمت انواع کپسول الکتریکی از تاریخ 99/09/01

  ردیف شرح محصولات واحد سنجش قیمت فروش ( ریال) 1 کپسول آنی با سیم 5 متری عدد 175،000 2 کپسول انی با سیم 8 متری […]
1399-08-11
2آآتش کاری.-4a921591

افزایش قیمت کلیه مواد ناریه صنایع دفاع

تغییر قیمت آنفو از 99/07/22 نام محصول واحد ارزش(ریال) آنفوی شیراز کیلوگرم 36,600 آنفوی اصفهان کیلوگرم 36,700 آنفوی زین الدین کیلوگرم 36,900