سعید علومی دودران


مدیر عامل

شرکت پویا پیکر

این شرکت در سال 1381 تاسیس و در کارهای عمرانی شروع به کار کرد و در سال 1385 موفق به کسب مجوز آتشکاری و کار با مواد منفجره و محترقه از شورای امنیت کشور شد. شرکت در حال حاضر در خصوص کارهای اجاریی آتشکاری در سطح کشور فعالیت و اهم کارهای در دست اجرا و اقدام به شرح زیر است.

آتشکاری معدن مس در آلو کرمان شرکت راه و سد سازی آسمانه، آتشکاری تونل دوم رفسنجان - سرچشمه، آتشکاری معادن دره زار و نوچون(مس سرچشمه) شرکتهای آبادگران پاریزو آریاناران، انجام امور ناریه معدن کرومیت میثاق فاریاب ، آتشکاری ترانشه های باند دوم محور انار شهر بابک استان کرمان، آتشکاری معدن مس راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان ، آتشکاری معدن گارنت کوه گبری کبوترخان شهرستان رفسنجان استان کرمان و...

  • تهران - خیابان کمالی جنوبی - پایین تر از خیابان امام خمینی - بن بست افسانه - شماره 2