1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-686ca1a5

افزایش قیمت آنفو از تاریخ 1401/10/01

ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 188،000 2 01/10/01 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 189،000 3 01/10/01 […]
1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-0e32cea3

افزایش قیمت آنفو از 1400/11/01

  ردیف نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 140،000     2 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 141،000     3 آنفوی زین الدین […]
1400-02-18
آرم انجمن-72cfef88

افزاش قیمت آنفو 1400/02/18

  ردیف محصول قیمت (ریال)   1   آنفو – زین الدین 48،500   2 آنفو – اصفهان 48،300   3 آنفو – شیراز 48،300