1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-c120a0a9

افزایش قیمت امولایت از تاریخ 1401/10/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 امولایت کارتریجی پرانرژی 27 کیلوگرم 720،000     2 01/10/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی […]
1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-6b15cb0d

افزایش قیمت انواع امولایت از 1400/11/01

  ردیف نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 27 کیلوگرم 540،000     2 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 30 […]
1400-01-28
آرم انجمن-32bc2c7e

لیست قیمت امولایت از تاریخ 1400/01/28

شماره کارت نام محصول قیمت 2861357005 امولایت کارتریجی 27 م م جامد پر انرژی 350,000     2861334005 امولایت کارتریجی 30 م م جامد پر انرژی 295,000     2861940015 […]