1400-12-01
آرم انجمن-b514b658

افزایش قیمت کپسول الکتریکی از 1400/12/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1400/12/01 کپسول آنی با سیم 5 عدد 290،000     2 1400/12/01 کپسول آنی با […]
1399-09-13

افزایش قیمت انواع کپسول الکتریکی از تاریخ 99/09/01

  ردیف شرح محصولات واحد سنجش قیمت فروش ( ریال) 1 کپسول آنی با سیم 5 متری عدد 175،000 2 کپسول انی با سیم 8 متری […]