ردیف

تاریخ

نام محصول

واحد سنجش

نرخ فروش (ریال)

1

01/10/01

آنفوی صدر شیمی شیراز

کیلوگرم

188،000

2

01/10/01

آنفوی شیمیایی اصفهان

کیلوگرم

189،000

3

01/10/01

آنفوی زین الدین

کیلوگرم

189،000

1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-686ca1a5

افزایش قیمت آنفو از تاریخ 1401/10/01

ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 188،000 2 01/10/01 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 189،000 3 01/10/01 […]
1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-cbc477cc

افزایش قیمت انواع فتیله کندسوز و انفجاری از تاریخ 1401/10/01

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 فتیله کندسوز متر 59،000 2 01/10/01 فتیله کندسوز M700 (نظامی) متر 64،000 3 01/10/01 […]
1401-10-03
آرم انجمن کیفیت خوب-c120a0a9

افزایش قیمت امولایت از تاریخ 1401/10/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/10/01 امولایت کارتریجی پرانرژی 27 کیلوگرم 720،000     2 01/10/01 امولایت کارتریجی  پرانرژی […]
1401-04-01
آرم انجمن2-f9d59d32

افزایش قیمت کپسول الکتریکی از 1401/04/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 01/04/01 کپسول آنی با سیم 5 عدد 350،000     2 01/04/01 کپسول آنی با […]