اخبار و مقالات

1401-02-25
آرم انجمن2-ac56e1f3

افزایش قیمت بوستر از 1401/02/10

  ردیف تاریخ نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1401/02/10 بوستر 1پوندی پوند 377،000     2 1401/02/10 بوستر 1پوندی پرانرژی پوند 512،000     3 1401/02/10 بوستر […]
1400-12-01
آرم انجمن-b514b658

افزایش قیمت کپسول الکتریکی از 1400/12/01

  ردیف تاریخ نام محصول متراژ (متر) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 1400/12/01 کپسول آنی با سیم 5 عدد 290،000     2 1400/12/01 کپسول آنی با […]
1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-0e32cea3

افزایش قیمت آنفو از 1400/11/01

  ردیف نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 140،000     2 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 141،000     3 آنفوی زین الدین […]
1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-6b15cb0d

افزایش قیمت انواع امولایت از 1400/11/01

  ردیف نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 27 کیلوگرم 540،000     2 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 30 […]