اخبار و مقالات

1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-0e32cea3

افزایش قیمت آنفو از 1400/11/01

  ردیف نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 آنفوی صدر شیمی شیراز کیلوگرم 140،000     2 آنفوی شیمیایی اصفهان کیلوگرم 141،000     3 آنفوی زین الدین […]
1400-11-02
آرم انجمن کیفیت خوب-6b15cb0d

افزایش قیمت انواع امولایت از 1400/11/01

  ردیف نام محصول متراژ (م م) واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 27 کیلوگرم 540،000     2 امولایت کارتریجی جامد پرانرژی 30 […]
1400-10-26
آرم انجمن کیفیت خوب-b83d4510

افزایش قیمت انواع فتیله از تاریخ 1400/10/25

  ردیف نام محصول واحد سنجش نرخ فروش (ریال) 1 فتیله کندسوز ایمنی متر 44,000     2 فتیله کندسوز (نظامی) متر 50,000     3 فتیله انفجاری 5گرم با […]
1400-05-18
آرم انجمن کیفیت خوب-7695c18d

افزایش قیمت نانل از تاریخ 1400/05/18

افزایش قیمت انواع سیستم نانل